Så ställer du in ditt kikarsikte för Field Target

För att ställa in kikarsiktet behöver du ha tillträde till en plats där du både kan mäta upp avstånd och skjuta, helst en skjutbana. Välj en dag med fint väder och lite eller ingen vind.

Innan du börjar bör du justera okularet så att hårkorset är skarpt (justeringsringen sitter bak på siktet närmast ögat). Ibland sitter det en låsring som måste lossas för att det ska gå att justera. Titta genom siktet mot exempelvis himlen eller någon annan neutral bakgrund och justera okularet tills hårkorset är helt skarpt. Försök att arbeta ganska snabbt för att undvika att ögat anpassar sig och förstör justeringsmomentet. Justera aldrig okularet efter en genomförd inskjutning, om du har otur kan det göra att inställningarna blir fel.1: Från skjutplasten, mät upp avstånden 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 50 meter. Använd ett måttband eller en avståndsmätare och sätt upp en luftgevärstavla eller något annat lämpligt som du kan mäta och skjuta på vid varje angivet avstånd. Vissa väljer att vara noggrannare och ha tätare intervall, men detta är en bra början.

2: Sätt en provisorisk tejp på din justerbara parallax (normalt sett har ditt kikarsikte ett hjul på sidan eller så sitter parallaxjusteringen på fronten av siktet). Tejpen ska placeras på ett sådant sätt att den efteråt kan tas bort och ersättas av en permanent dito.
3: Börja att titta i ditt kikarsikte på tavlan som är uppsatt tio meter bort. Använd högsta förstoringen på ditt kikarsikte för att få så kort skärpedjup som möjligt. Justera nu parallaxen tills tavlan hamnar i perfekt fokus och skriv en markering på tejpen. Upprepa proceduren några gånger för att vara säker på att markeringen hamnat på rätt ställe. Jobba inte för långsamt för ditt öga är bra på att ställa om fokus och då kommer du att få olika resultat varje gång. När du är nöjd med tiometersmarkeringen så gör du om samma procedur för samtliga avstånd (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 50 meter).4: Sätt nu ditt din permanenta tejp (jag rekommenderar vit Dymo-tejp eller färdigtryckta klisterlappar, så kallade Scope/Turret labels set)  på din parallax och för över alla de värden som du fick när du mätte upp avstånden. Kom ihåg att använda en vattenfast penna (Permanent Marker).

5: Du har nu mätt upp samtliga avstånd på din parallax. Innan du börjar skjuta kan det vara värt att nämna att man ibland måste shimsa (placera aluminiumbitar i bakre fästet) eller skaffa justerbara fästen till kikarsiktet för att få en vettig kulbana mellan 10 och 50 meter. Om du har tillgång till kronograf kan du mäta utgångshastigheten på ditt vapen och mata in värdena i något ballistikprogram innan inskjutningen (exempelvis Chairgun som är gratis). Det underlättar på så vis att du får en hyfsat bra uppfattning om var kulorna kommer att ta på det olika avstånden och sparar därmed tid och ammunition.

6: Sätt nu en bit tejp på höjdratten (jag rekommenderar vit Dymo-tejp eller färdigtryckta klisterlappar, så kallade Scope/Turret labels set). Justera nu parallaxen på tavlan som sitter tio meter bort. Skjut på tavlan och justera höjdratten på ditt kikarsikte tills du får en perfekt träffbild. När du är nöjd gör du en markering på höjdratten ("10"). Upprepa proceduren på de kvarvarande avstånden (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 50 meter).

Du är nu färdig med inskjutningen av ditt kikarsikte. Kom ihåg att träffbilden förändras av vind men även av temperaturförändringar. Lär dig känna ditt kikarsikte och hur det beter sig under olika förhållanden.

OBS!
Om du har tänkt att skjuta på de olika avstånden med hjälp av mildots istället för att vrida på höjdratten (klicka dig fram till rätt avstånd) så skriver du upp på ett papper vilken av dotsen du kommer att använda dig av när du skjuter på exempelvis 10 meter. Skjuter man med dots kan det vara vettig att skjuta in siktet på förslagsvis 30 meter. Alltså så att hårkorset är mitt i målet på 30 meter, annars kan det bli svårt att få dotsen att räcka till på alla avstånden. Prova dig fram till vilket inskjutningsavstånd som passar bäst.

Vill du veta mer? Här är en riktigt tung guide som täcker in det mesta:

> Scope Setup Manual

Kom ihåg-lista:

• Se till att kikarsiktet är monterat i lod, annars kan det bli problematiskt att skjuta in det. Använd till exempel ett snöre med en tyngd i som du sedan siktar på och justerar hårkorset efter.

 • Dra inte åt fästesskruvarna för hårt, det kan skada tuben på kikarsiktet. På fjäderdrivna gevär kan det vara lämpligt att använda Loctite skruvlåsning på fästesskruvarna då dessa har en tendens att vibrera loss med tiden på grund av rekylen. Använd i så fall Loctite med medelstark låsning så att du har möjlighet lossa skruvarna vid behov. Fråga en fackman om du är osäker på vilken variant som ska användas.

 • Glöm inte justera okularet efter just ditt öga så att riktmedlet blir helt skarpt.

 • Var försiktig när du torkar av linserna på kikarsiktet. Använd en blåsbälg om du är osäker på om det finns små sandkorn eller något annat som kan orsaka repor.

 •  En så kallad "coaster" underlättar i fält när man snabbt vill kunna ändra förstoringsgraden. Coasters finns i olika varianter och kostar inte speciellt mycket.

På senare tid har jag börjat göra märkningarna i datorn (Illustrator). Ett ganska mödosamt arbete eftersom man måste mäta och trippelkolla så att de färdiga lapparna och remsorna matchar de resultat man tagit med sig hem från banan. Slutresultatet blir dock riktigt bra och tydligt.

För höjdratten gör jag först en lapp med markeringar för varje klick (exempelvis 0-60). När jag skjutit in siktet och vet vilka värden jag har för varje avstånd gör jag en ny lapp där jag översätter värdena till meter. Den nya lappen måste såklart vara identisk men den första och sättas fast på ett sådant sätt så att värdena matchar varandra.

Ge dig inte på denna metoden om du ställer in ditt kikarsikte för första gången, det är lätt att något går fel om man inte vet vad man håller på med.
Här används maskeringstejp för att temporärt märka upp höjdratten. Den röda linjen och de röda siffrorna indikerar att man måste ratta ett extra varv (dubbelvarv) för att skjuta över 42,5 meter, något som man måste vara mycket uppmärksam på under en tävling för att inte riskera att skruva bort sig och missa målet:


På www.rangesports.com kan man beställa "Scope sidewheel/turret labels" om man inte vill kladda med egen tejp och penna. Ibland vill man dock göra om sina inställningar och min erfarenhet är att de här lapparna inte går att återanvända:Här ett system med klickangivelser på insidan av linsskyddet. Kan vara bra om höjdratten helt enkelt är för liten eller pillig för att kunna märkas upp:2 kommentarer: