lördag 19 september 2015

Resultatet från Field Target-undersökningen

Nu ska man komma ihåg att detta inte är sanningen och att jag tog fram frågorna ganska snabbt. Gjorde tyvärr en dundertabbe på en av de viktigare frågorna. På fråga 13 "Skulle en en helt fri klass göra att du kom på en tävling?" skulle självklart alternativet "Nej" varit med bland svaren. Som frågan utformades blev resultatet helt missvisande ... De med skyttekort, tävlingslicens och klubbmedlemskap svarade såklart "nej" och de som inte har det svarade såklart "ja". Korkat av mig.

Att de flesta vill slå samman 10J pcp med 10J fjäder och 45J pcp med 45J fjäder ser jag som mycket positivt. Trist att stå själv på pallen, inte sant?

Att många tycker det är ok att betala 200 kr för att få tävla var överraskande och något som får diskuteras framöver. Klubbarna hade vunnit mycket på att få mer i kassorna. Kanske att debutanter och juniorer fortsättningsvis betalar 100 kr, det ska ju vara enkelt och billigt att börja med sporten.

>Länk till resultatet

Nedan följer fritextsvaren på frågan "Vad ska förändras för att du ska delta i en tävling?". Själv har jag mycket svårt att se att just reglerna kommer ändras (mot något som liknar HFT eller liknande). För mig känns det självklart att försöka efterlikna de internationella reglerna så mycket som det bara går.

Svaren:

Brist på egen tid!

Mindre krångel, dvs skyttekort och tävlingslicens.

Mer regler emot alla hjälpmedel. Jackor kuddar mm

En folkraceattityd och inte F1.

Störe mål

Den dagen det dyker upp en FT tävling som liknar de som var förr,då åker jag igen..så är bara...

Deltar så mkt jag kan,vill och har tid till

Slopa krav på skyttekort för 10J

Kortare max avstånd för 10j klassen.

Kortare resor, bor Sthlm o landet, mkt på sommaren, i Hälsingland

Närheten till tävling och tränings banor (anläggningar, luftskytte klubb)

Förklaring Tidtagning endst rank tävl/200 per klass vid 50 måls bana.

Skapa Permanent fri licensfri klass. HFT-tävlingar. Silhouetteskytte.

Att man får va med utan kort

Helt fri klass utan papper och krångel. Gärna 10j

Tillgänglighet för rullstolsbundna

Inget hos "er", mest att kunna få tid över:(

Skipa byråkratin

Mindre bråk i media

Deltar

Deltar redan. Svarade ja på samanslagning av fjäder/PCP enbart pga dålig underlag i dessa klasser

Inget, jag deltar redan.

Fler tävlingar längre norrut.

Att man kan tävla utan tävlingslicens

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar